24/7 WhatsAPP ONLINE +90532 376 3750
Prof. Dr. Ümit TAŞKIN

REVİZYON RİNOPLASTİ

WhatsAPP ile Görüş

Revizyon Rinoplasti İKİNCİL ŞANS !

Önceki bir burun estetiği operasyonunun sonuçlarından memnun olunmaması veya beklenen sonuçların elde edilememesi durumunda yapılan ikincil bir burun estetiği operasyonudur. İlk rinoplasti operasyonu sonrasında istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir veya hastanın beklentileri tam olarak karşılanmayabilir. Bu durumlarda, revizyon rinoplasti bir seçenek olabilir.

Revizyon rinoplasti, genellikle daha karmaşık bir prosedürdür çünkü önceki cerrahi işlem sonrasında dokularda ve yapıda değişiklikler olabilir. Bu nedenle, revizyon rinoplasti cerrahları daha fazla deneyim gerektirebilir ve cerrahi planlama daha dikkatli yapılmalıdır.

Revizyon rinoplasti için aday olan kişiler şunları içerebilir:

  • Önceki burun estetiği operasyonunun sonuçlarından memnun olmayanlar.
  • Burun şeklinde veya işlevselliğinde sorun yaşayanlar.
  • Solunum problemleri yaşayanlar.

Revizyon rinoplasti operasyonu genellikle ilk rinoplasti operasyonundan daha zor olabilir, çünkü önceki cerrahi müdahale sonrası dokularda hasar meydana gelmiş olabilir. Bu durum, ameliyatı daha karmaşık hale getirebilir ve iyileşme sürecini uzatabilir.

Öncelikle, bir revizyon rinoplasti operasyonu için plastik cerrahi uzmanıyla kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Cerrah, hastanın mevcut durumunu değerlendirir, beklentilerini anlar ve hangi düzeltme veya iyileştirmelerin yapılabileceği konusunda bir plan oluşturur.

Ameliyat öncesi, hastanın genel sağlık durumu göz önünde bulundurulur ve cerrahi planlama yapılır. Operasyon, ilk rinoplasti operasyonundan farklı olabilir, çünkü önceki cerrahi müdahaleye bağlı olarak dokuların durumu ve kalitesi değişmiş olabilir.

Revizyon rinoplasti sonrası iyileşme süreci, kişinin vücut yapısına, cerrahi müdahalenin karmaşıklığına ve dokuların iyileşme hızına bağlı olarak değişebilir. Bu süreçte, doktorun önerdiği talimatlara uygun olarak hareket etmek, iyileşme sürecini olumlu yönde etkileyebilir.

Ancak her cerrahi müdahalede olduğu gibi, revizyon rinoplasti operasyonları da riskler taşıyabilir. Bunlar enfeksiyon, kanama, anesteziye bağlı komplikasyonlar ve istenen sonuçların tam olarak elde edilememesi gibi durumları içerebilir.

Sonuç olarak, revizyon rinoplasti, önceki bir burun estetiği operasyonunun sonuçlarından memnun olmayan veya beklenen sonuçları elde edemeyen kişiler için bir seçenek olabilir. Ancak bu operasyonun karmaşıklığı ve riskleri göz önünde bulundurularak, uzman bir plastik cerrah ile detaylı bir değerlendirme yapılması ve operasyon öncesi iyi bir planlama yapılması önemlidir.

WhatsAPP Online GÖRÜŞME

WhatsAPP Online Form

PROF. DR. ÜMİT TAŞKIN

DİĞER BURUN ESTETİĞİ KATEGORİLERİ

I was born in Antalya in 1974.

 

I lived in Antalya in the first, middle and high school years. In 1990 I started Marmara University Faculty of Medicine (English). In 1997, as a result of the Specialization Examination, I started to work as a specialist in the Haseki Training and Research Hospital ENT Clinic and became an expert in ENT and Head and Neck Diseases in 2001. I have worked many times in the training of many specialist students at Haseki Training and Research Hospital, Istanbul Training and Research Hospital and Bağcılar Training and Research Hospital. I got the title of Associate Professor in 2011. I was employed in Bağcılar Training and Research Hospital ENT clinic as educational officer and training officer.

He became a professor in 2018.

I am still working as a lecturer at İstanbul Gelişim University.

Throughout my academic career, I have published more than 40 foreign research articles and over 20 domestic research articles in a variety of different contexts. In addition, I have been working in 10 different animal studies.

Associate Professor Ümit Taşkın who has the certificates of Turkish ENT Qualification Board and European Board has focused on Nose Aesthetics and Facial Aesthetics together with ISTANBUL AESTHETIC company which was established in 2007 and has provided numerous domestic and international seminars, congresses, by participating in workshops, he has always developed and updated himself on this field.

In the year of 2016, he has also been active in the OTRILA clinic to provide services in aesthetics and ENT.

He has memberships in the Turkish ENT Head and Neck Association, Facial Aesthetic Association, Turkish Society of Rhinology and American Academy of Facial Plastic Surgery.